DIN-rail mounted

Burster 9243: Railmounted Amplifier module voor Strain Gauge en Potentiometische sensoren

Deze versterkermodule wordt toegepast wanneer meetsignalen van strain gauges of potentiometrische sensoren moeten worden omgezet in standaard signalen. Door deze module simpel op een DIN-rail te monteren is het mogelijk de versterker in de nabijheid van de sensor te plaatsen waardoor invloeden van stoorsignalen verminderd kunnen worden.
  • Outputs ±5V, ±10V en 0-20 mA, 4-20 mA
  • 6-draads aansluittechniek
  • Galvanische scheiding tussen power supply en signaal
  • Ingebouwde kalibratie
  • Configuratie via DIP-switches
  • Frequentie response tot 1 kHz, optioneel 4 kHz
  • Specificaties   Handboek   Meer informatie…
Amplifier module voor Strain Gauge en Potentiometische sensoren

De voeding voor de sensoren komt vanuit de module zelf waardoor een externe voedingsbron niet meer nodig is en kan in stappen van 2.5 V, 5 V en 10 V middels DIP-switches worden ingesteld. Een maximale uitgangs-stroom van 35 mA maakt het zelfs mogelijk verschillende rekstroken parallel aan te sluiten.

Middels de 6-draads aansluit techniek kunnen de fouten, die optreden vanwege verschillen in lengte van aansluitdraden en vanwege temperatuur fluctuaties, via het direct ter plaatse van de sensor meten van de spanning via probe lines, verminderd worden.

De limiet frequentie van de module kan heel simpel middels DIP-switches tussen 10 Hz en 1kHz omgeschakeld worden.

Een nauwkeurige ingebouwde voedingsbron kan gebruikt worden voor calibraties. Via een calibratie shunt weerstand kan, ter controle van de meting, een vaste (bekende) verstemming worden aangebracht in de sensor keten.