StrainBUSter CAN-bus module

StrainBUSter: CAN-interface module voor decentrale rekmeting

 • Als Starter Kit beschikbaar
 • Straingauge, PT100 of potentiometrische sensoren
 • CAN Interface
 • 18-bit A/D-omzetting
 • Kabellengtes tot 5 km mogelijk
 • Busnelheid instelbaar i.v.m. langere afstanden
 • Daisy chain tot 60 devices
 • Meer informatie…
Strainbuster CAN-meetmodule

Er wordt de laatste tijd steeds meer onderzoek gedaan naar het gedrag van grote constructies tijdens verschillende belastingsgevallen. Voorbeelden zijn: bruggen, wind-turbines, torenkranen, etc. In zijn algemeenheid is het erg lastig om voor dit soort onderzoeken op grote contructies halve- en volle brug metingen uit te voeren. Vandaar dat er steeds vaker single (1/4 brug) rekstrookjes gebruikt worden. Maar dat levert weer een bedradingsprobleem op tussen sensoren en meetversterker, zeker als er tientallen sensoren in gebruik zijn.

Met de StrainBUSter kent men deze problemen niet. De module is ontwikkeld om de meethardware dichter bij de sensoren te kunnen brengen. In de StrainBUSter vindt de signaalconditionering plaats, waarna de meetwaarden via een CAN-Bus naar een centrale plaats getransporteerd kunnen worden. Via het doorkoppelen van verschillende StrainBUSters (maximaal 60) kunnen in totaal 120 meetwaarden over lange afstanden (maximaal 5 km) getransporteerd worden.

Elke StrainBUSter module heeft 2 aparte input kanalen. Rekstrookjes of een Pt100 sensor moet worden aangesloten middels een 3 draadsaansluiting, dit om de kabelverliezen aan de ingang te elimineren.

De CAN-bus van de StrainBUSter can gekoppeld worden met een PC via een (third party) interface module, die in verschillende vormen te verkrijgen zijn :

 • USB <====> CAN
 • Parallel port <===> CAN
 • ISA/PCI card <===> CAN

Een gekoppeld netwerk van StrainBUSters

StrainBUSter

StrainBUSter PC Software

Peekel Instruments heeft een gebruiksvriendelijk software-pakket ontwikkeld waarmee via enkele simpele handelingen de modules geconfigureerd kunnen worden. On-line uitlezen van gemeten waarden en datalogging, voor latere analyse, behoren tot de standaard faciliteiten van het programma.