Autolog 3000

AUTOLOG 3000 Data-acquisitie

 • Keuze uit verschillende kaarten voor optimale prijs/prestatie-verhouding
  • CA3460: 6-kanaals meetkaart
  • CM3410: Multiplexer kaart
  • CA3540: 4-kanaals draaggolf meetkaart
  • CD3733: Meerkanaals digitale I/O kaart
 • Universele meetingangen per kaart met individueel instelbare kanaals (meetsnelheid, sensor type, spanningsniveau, ...)
 • Hoge reproduceerbaarheid, 100 % computergestuurd
 • Synchrone data-acquisitie met 1 kHz/kanaal
 • Voor elke toepassing een passende behuizing: mobiel (tafelmodel) of 19" rack
 • Levering incl. ActiveX-controls om aan te koppelen met standaard meetsoftware
 • Logging, acquisitie en visualisatie software "Signasoft 6000"
 • Meer informatie…
*

De afgelopen tientallen jaren is er een duidelijke trend richting minder sensoren (meetpunten) met een hogere meetsnelheid. Hiermee kan alle meetdata vrijwel simultaan (synchroon) in elke applicatie verzameld worden. Peekel heeft hiervoor het AUTOLOG 3000 concept ontwikkeld. Elk kanaal van de CA3460 meetkaart is voorzien van een universele versterker met 24-bit A/D converter. Wanneer de meetsnelheid minder belangrijk is kan voor de CM3410 multiplexer kaart gekozen worden. En voor acquisitie en aansturing van digitale signalen is de CD3733 digitale I/O kaart beschikbaar. Binnenkort wordt de keuze verder uitgebreid met een draaggolf-kaart. Op plaatsen waar AC-meting de enige mogelijkheid is kan de CA3540 kaart toegepast worden.

Eigenschappen van de CA3460 meetkaart

 • 6 afzonderlijke meetversterkers
 • 6 A/D converters (die parallel werken) elk 1 kHz @ 24 bits
 • Resolutie van 0.1 µV/V
 • Volle brug rekstroken
 • Thermokoppels (alle gangbare types: B, E, J, K, N, R, S, T)
 • Weerstand-gebaseerde temperatuursensoren (Pt-100, Pt-1000)
 • Potentiometrische transducers
 • Verschillende DC meetbereiken
 • Voor de toekomst is TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) voorbereid.

CA3460 Optie 1 (voor rekstrook)

 • Hoge precisie complementatie-weerstanden voor:
  • ½ bruggen
  • ¼ bruggen (120, 350 en 1000 Ohm)
 • Brugspanning instelling tussen 0,5 en 5,0 Volt
 • Shuntmeting om de sensorbekabeling te controleren
 • Resolutie van 0.2 µm/m

CA3460 Optie 2 (draaggolf voor inductieve opnemers)

 • 5 kHz draaggolf
 • 2 Veff sensor-voedingsspanning
 • Bandbreedte: 200 Hz (-3 dB)

Eigenschappen van de CM3410 multiplexer kaart

 • 1 gemeenschappelijke meetversterker
 • 1 analoog-digitaal converter (24 bits @ 1 kHz)
 • 1 multiplexer met 72 ingangslijnen, voor:
  • 9 x 8-draads kanalen (incl. 2 voor TEDS)
  • 2 x 6-draads (bijv. load cells)
  • 18 x 4-draads (bijv. Pt-100)
  • 36 x 2-draads (bijv. thermokoppels)

AUTOLOG 3000/3

AUTOLOG 3000/8

AUTOLOG 3000/16

Systeemsnelheid en mogelijkheden

Een belangrijke eigenschap van de AUTOLOG 3000 is de meetsnelheid (scan-rate) van 1 kHz voor elk individueel kanaal. Hiermee kunnen op 1 CA3460 kaart 6000 meetwaarden per seconde verwerkt worden.Deze worden invididueel gebufferd en via CAN-bus of USB-interface naar de centrale (externe) PC gestuurd.
 • Via CAN-bus: De meetkaarten communiceren onderling en met de PC via het CAN-bus protocol. De PC kan met behulp van een externe CAN/USB converter aan de CAN-bus aangesloten worden. Alle benodigde hardware-instellingen kunnen vanaf de PC gemaakt worden. De PC verzamelt, visualiseert en bewaart alle configuratie- en meet-informatie voor onbeperkte tijd. Afhankelijk van de bus-lengte en bus-snelheid kan een CAN-bus tot 32 meetkaarten met elk 6 kanalen (= 192 kanalen totaal) verwerken. Voor grotere systemen kunnen één of meer buslijnen parallel gebruikt worden. Synchronisatie tussen de kaarten garandeert dat alle kanalen gelijktijdig gemeten worden.
 • Via USB interface: Wanneer geen decentrale opstelling gebruikt wordt (zoals bij de CAN-bus mogelijk is), maar een hoge data-overdrachtssnelheid gewenst is, dan is het mogelijk een USB-aansluiting op de AUTOLOG 3000 te gebruiken. Dit interface communiceert met de meetkaarten en brengt de meetdata direct over naar de aangesloten PC.
 • Via Ethernet: De installatie van een optionele PB3000 kaart maakt het mogelijk om via Ethernet te communiceren. Dit interface biedt extra mogelijkheden, zoals het aansluiten van een WLAN-router of UMTS-modem voor draadloze verbindingen.

Data-acquisitie en presentatie-software

 • ActiveX-Controls: AUTOLOG 3000 wordt geleverd met ActiveX driver, die het mogelijk maken om te communiceren met software van andere leveranciers die deze Windows standaard ondersteunen, zoals Microsoft Excel, DIAdem, Labview, DASYlab, Matlab, etc.
 • SignaSoft 6000: Dit programma van Peekel Instruments is een zeer compleet datalogging en visualisatie-pakket. Door het gebruik van een standaard Windows-interface met een boomstructuur en tabellen met alle kanaalinformatie is Signasoft 6000 eenvoudig te bedienen en te leren. Trigger-functies ondersteunen data-reductie bij het uitvoeren van dynamische metingen.
 • Autosoft 3000: Met deze software is het heel eenvoudig om uw apparaat te configureren, meetkanalen in te richten en de meting te starten. Het programma is gebaseerd op ervaringen en wensen van verschillende grote klanten, waaronder gebruikers van het oudere AUTOLOG 2100 meetsysteem.

Download Autolog 3000 documentatie en software